Myter og fakta

løgnerMange motstandere av Engebøprosjektet serverer gang på gang sin “cocktail av løgner”. På denne siden gjennomgås de viktigste feilaktige påstandene. Det ligger linker til hvor korrekt informasjon kan finnes. Gjerne bruk kommentarfeltet til å påpeke annen feilinformasjon.

 

Feilaktige påstander:
1. “Hele” Engebøfjellet skal kastes på fjorden
2. Førdefjorden er den reine og fiskerike livsåra
3. I engebøsaken må føre-var prinsippet brukes
4. Landdeponi har ikke vært utredet
5. Miljødirektoratet har gitt en entydig negativ vurdering av engebøprosjektet
6. Det skal dumpes “giftslam” i Førdefjorden
7. Landdeponi er en mye tryggere løsning
8. Utslepp av gruveavfall øydelegg økosystemet i Førdefjorden

4 thoughts on “Myter og fakta”

 1. En kommentar til påstand Nr 1:

  I seg selv virker påstanden som en ubetydelig påstand. Når en så tar seg tid til å tenke over påstanden, så har den kraft, utrolig stor kraft.
  Hvordan skal de som av ulike grunner ikke ønsker sjødeponi nå frem med sitt budskap? De må bruke kraft, virkemidler som smelter mottaker….har ikke noe å si at sannhetsgehalten i virkemidlene er lik null. Repeter budskapet, ikke gå i diskusjoner om kritiske spm som kommer, kun repeter budskapet…da har en oppskriften på å skaffe seg støtte!

  Å si gang på gang at fjorden nå er ren, at NOM sitt deponi vil ødelegge denne rene fjorden, at NOM vil ødelegge livet i fjorden, ja da har de sørget for å få gehør! INGEN, hverken jeg, NOM eller andre vil at fjorden skal ødelegges.
  Da blir en slik påstand om at NOM sin virksomhet vil forurense og ødelegge livet i fjorden, et sterkt virkemiddel, som enkelte kynisk bruker for å nå sitt udefinerte mål! (Hva er målet til fjordaksjonen.org? Om en leser hva de ønsker, så skinner det gjennom at de utelukkende jobber for at det ikke skal bli gruvedrift, men sier de det, da har de ikke lenger noen sak….)

  Hvor mange av motstanderne sitter og tror på påstanden? Hvor mange av motstanderne har klart å finne frem til dokumentasjon om at påstanden er feil?
  Det er faktisk en stor jobb, å motbevise slike påstander. De som kommer med påstanden kan utelukkende messe sitt budskap, de trenger ikke å dokumentere det. De som mener at påstanden er feil, de må bruke tid på å finne frem til dokumentasjon. (Pling er fantastisk i så måte (http://infonom.webnode.com/)

  Jeg håper at de som er opptatt av bærekraft, de som er opptatt av moder jord, de som er opptatt av fjorden, og de som er opptatt av kongerikets velferd setter seg ned og ettergår påstandene.
  Til slutt håper jeg at dere også tenker over hva som er grunnen til at noen få skaper så stor røre, som koster et selskap som vil tilføre en region og landet milliarder, som med egne grep sørger for at en flott fjord blir stemplet som en fjord som er ødelagt? fjordaksjonen.org bidrar til at bildet av Førdefjorden er noe en ikke trenger å besøke……

  Lykke til med å faktaorientere dere. Det er mange påstander som har blitt repetert gjennom år som er løgnaktige. Nå er det på tide å fortelle sannheten om “spøkelsene”

  Jeg vil gi et eksempel på hvor kynsike motstanderene er, hentet fra Face book siden de drifter. Dette er postet av Anne-Line Thingnes Førsund, en av de som jobber aktivt for å stoppe NOM:

  Bli med på historieskriving i august: FEIRING OG FOLKEFEST for FJORDEN!
  Nu sin storstilte Sommarleir ved Førdefjorden 4.-9. august, vert planlagt som tidenes internasjonale Feiring og Folkefest for Fjorden. Ei norsk regjering kan ikkje i 2015, i fjord- sjømat- og reiselivsnasjonen Norge tillate i den grad miljø- samfunns- og næringsskadelege utslepp i unike fjordar som Førdefjorden, nasjonal laksefjord, gytefjord og matfjord!
  Ungdom meld dykk på!
  Alle; voksne, born ungdom; sett av særleg helga 7.-9.august til
  Dette vert historieskriving: Kvar var du då FØRDEFJORDEN vart FEIRA?
  “Eg var der, eg var med!” seier du då med fjordglitter i fjeset.
  Programmet kjem etterkvart. Vi møtest ved Førdefjorden i august!

  https://www.facebook.com/groups/74329215267/

  Her blir ungdom, våre barn oppfordret til å bli lovbrytere, pga et motiv de skjuler. De bruker våre barn til å fronte sitt skjulte motiv, som er at Engebøfjellet, Naustdal, Vevring, etc…skal bestå, urørt!
  Fjorden, som er deres offentlige engasjement, har de vist at de ikke bryr seg om, ref at de ikke bryr seg om dagens enorme forurensninge av fjorden!

  mvh Long

Leave a Reply