Feilaktig påstand nr. 4

Landdeponi har ikke vært utredet

Landdeponi var utredet i 2012 etter oppdrag av miljøvernminister Erik Solheim. Nordic Mining gjorde en undersøkelse som er referert i Firda (link her).

I tillegg gjorde Miljødirektoratet en sammenligning av sjødeponi og landdeponi. Konklusjonen var at sjødeponi i mange tilfeller er betydelig tryggere enn landdeponi og at sjødeponi derfor er å foretrekke i disse tilfellene.

Dette dokumentet er tilgjengelig i Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP): Kunnskap om generelle erfaringer med sjø- og landdeponi.

Leave a Reply