Feilaktig påstand nr. 1

“Hele” Engebøfjellet skal kastes på fjorden

fjordaksjonen.org er flinke til å påstå. Ved siden av påstandene truth4bruker de gjerne visuelle virkemidler. Helt legalt dette, og en flott måte å markedsføre sitt budskap. Problemet kommer når budksapet ikke bryr seg om sannhet!

Emblemet med et fjell som blir kastet på fjorden er genialt. Dette skaper engasjement. Dette roter med følelsene til folk, og om en klarer å få en sak til å bli et følelsesmessig engasjement, da har en kommet langt.

Når de så, i sin velkomsttale på fjordaksjonen.org ytrer følgende:
Nordic Mining ASA har søkt om løyve til uttak av mineralet rutil i ope dagbrot i Engebøfjellet/ Vevring.
Rutil utgjer berre 3-5 %, resten av fjellet vert knust og det er søkt om å få dumpe dette som fleire hundre millionar tonn kjemikalieblanda gruveavfall i Førdefjorden….”

Her har de truffet blink med sitt budskap mtp nyverving og sympati fra “legmenn”.  Slik skremselspropaganda skaper nok stor frykt, for de som kun tar imot budskapet, og ikke bruker tid på å kvalitetsikre budskapet de fikk.

Problemet med blinkskuddet  er at det ikke inneholder fakta!

Her sier de rett ut at 95-97% av fjellet skal kastes på fjorden. De visualiserer det med å vise posteren hvor et fjell blir kastet på fjorden.

Ingen, og det er litt rart, absolutt ingen, kan motstride denne påstanden på fjordaksjonen.org sine sider, da det ikke er mulig å kommentere eller bidra der. Alt blir styrt fra den innerste sirkel. Betenkelig!

Påstanden til Vevring og Førdefjorden miljøgruppe (VFM) er:
Rutil utgjer berre 3-5 %, resten av fjellet vert knust og det er søkt om å få dumpe dette som fleire hundre millionar tonn kjemikalieblanda gruveavfall i Førdefjorden.

Spenstig og kraftfult budskap.

Her blir det skapt et bilde av at fjellet skal forsvinne, at det skal kastet på fjorden.

Det har aldri vært intensjonen, og vil heller aldri skje.

Fakta er at NOM skal ta ut deler av innmaten, gjennom et hull fra toppen.

Mesteparten av det visuelle fjellet vil ikke bli påvirket. De som lever og bor i området, turister med flere, vil ikke se gruven en gang. Kun de som aktivt velger å se gruven vil klare det. Men da må de jobbe for det…kikkerter og telelinser kan nok avsløre at det er virksomhet rundt toppen. Alle andre, vil ikke merke at fjellet blir spist opp, innvendig.

NOM selv ønsker at avgangsmassene kan bli en ressurs, men før godkjenning er gitt, kan de ikke gå ut og jobbe for å få kjøpere til massene. Restmassene kan benyttes til mye, men det sier seg selv at NOM ikke kan hente inn kjøpere fra gaten. Først må de få klarsignal, så kan de gå ut i markedet for å finne kjøpere.

Dog er 49% av avgangsmassen er allerede nå tatt bort fra fjorddeponiet. Jeg sier det igjen, 49% kan de slippe å legge i fjorden allerede nå, før godkjenning er gitt.
Hvor mye kan de avlevere til miljøformål etter godkjenning og oppstart? Det er ingen umulighet at resten av avgangsmassen kan selges, at deponiet vil bli tomt!
Problemet er at NOM ikke kan”selge skinnet, før bjørnen er skutt”.
Et deponi må NOM ha på plass, for å få godkjent sine planer, men om deponiet blir brukt i den grad det er søkt om, det vil kun fremtiden vise!

NOM skriver:
“Nordic Mining har gjort et foreløpig anslag som viser at det kan være potensial for at ca. 20% av restmassene kan benyttes til andre formål. Over tid kan dette potensialet øke siden verden stadig opplever en større etterspørsel etter steinmasser. Anvendelsesområder kan være til tildekking av forurenset havbunn, dikeforsterking på kontinentet, masser til utbygging og betongtilslag. Nordic Mining vil ha et stort kommersielt insentiv til å sikre markedsmessig anvendelse av restmineraler, og arbeidet med dette vil ha høy prioritet.” Se link her.

Her blir 20% av de 95-97% Vevring og Førdefjordens miljøgruppe (VFM) påstår skal i deponiet, gjort om til 75-79%

Videre sier NOM i en artikkel på Firda.no:

“9 prosent tilbakefylling i dagbrotet og 20 prosent i gruva, er fysisk mogleg.”

Da forsvant ytterligere 29% av massene vekk fra fjordeponiet. Nå er det igjen 46-50% av massene som blir tatt ut som vil kunne havne i det planlagte deponiet.

Her snakker vi om massene som blir tatt ut, ikke hele fjellet, som VFM påstår. Hvor mye av fjellets masse som står urørt tror jeg ikke er beregnet, men om en ekstremt forsiktig anslår at 20% av fjellet står igjen urørt, så er VFM sin påstand avfeid som rent tøv.
I ytterste konsekvens: Om NOM ikke får solgt mer masse til verdensmarkedet, så er da det så lite som 26-30% av Engebøfjellet som skal deponeres på havbunnen (om anslaget om at 20% av fjellet står igjen urørt stemmer!)

En takk til risk-reward på Hegnar Online som har delt linker, og dermed gjort arbeidet fantastisk mye lettere!

2 thoughts on “Feilaktig påstand nr. 1”

 1. Original comment kopiert fra Myter og Fakta:
  En kommentar til påstand Nr 1:

  I seg selv virker påstanden som en ubetydelig påstand. Når en så tar seg tid til å tenke over påstanden, så har den kraft, utrolig stor kraft.
  Hvordan skal de som av ulike grunner ikke ønsker sjødeponi nå frem med sitt budskap? De må bruke kraft, virkemidler som smelter mottaker….har ikke noe å si at sannhetsgehalten i virkemidlene er lik null. Repeter budskapet, ikke gå i diskusjoner om kritiske spm som kommer, kun repeter budskapet…da har en oppskriften på å skaffe seg støtte!

  Å si gang på gang at fjorden nå er ren, at NOM sitt deponi vil ødelegge denne rene fjorden, at NOM vil ødelegge livet i fjorden, ja da har de sørget for å få gehør! INGEN, hverken jeg, NOM eller andre vil at fjorden skal ødelegges.
  Da blir en slik påstand om at NOM sin virksomhet vil forurense og ødelegge livet i fjorden, et sterkt virkemiddel, som enkelte kynisk bruker for å nå sitt udefinerte mål! (Hva er målet til fjordaksjonen.org? Om en leser hva de ønsker, så skinner det gjennom at de utelukkende jobber for at det ikke skal bli gruvedrift, men sier de det, da har de ikke lenger noen sak….)

  Hvor mange av motstanderne sitter og tror på påstanden? Hvor mange av motstanderne har klart å finne frem til dokumentasjon om at påstanden er feil?
  Det er faktisk en stor jobb, å motbevise slike påstander. De som kommer med påstanden kan utelukkende messe sitt budskap, de trenger ikke å dokumentere det. De som mener at påstanden er feil, de må bruke tid på å finne frem til dokumentasjon. (Pling er fantastisk i så måte (http://infonom.webnode.com/)

  Jeg håper at de som er opptatt av bærekraft, de som er opptatt av moder jord, de som er opptatt av fjorden, og de som er opptatt av kongerikets velferd setter seg ned og ettergår påstandene.
  Til slutt håper jeg at dere også tenker over hva som er grunnen til at noen få skaper så stor røre, som koster et selskap som vil tilføre en region og landet milliarder, som med egne grep sørger for at en flott fjord blir stemplet som en fjord som er ødelagt? fjordaksjonen.org bidrar til at bildet av Førdefjorden er noe en ikke trenger å besøke……

  Lykke til med å faktaorientere dere. Det er mange påstander som har blitt repetert gjennom år som er løgnaktige. Nå er det på tide å fortelle sannheten om “spøkelsene”

  Jeg vil gi et eksempel på hvor kynsike motstanderene er, hentet fra Face book siden de drifter. Dette er postet av Anne-Line Thingnes Førsund, en av de som jobber aktivt for å stoppe NOM:

  Bli med på historieskriving i august: FEIRING OG FOLKEFEST for FJORDEN!
  Nu sin storstilte Sommarleir ved Førdefjorden 4.-9. august, vert planlagt som tidenes internasjonale Feiring og Folkefest for Fjorden. Ei norsk regjering kan ikkje i 2015, i fjord- sjømat- og reiselivsnasjonen Norge tillate i den grad miljø- samfunns- og næringsskadelege utslepp i unike fjordar som Førdefjorden, nasjonal laksefjord, gytefjord og matfjord!
  Ungdom meld dykk på!
  Alle; voksne, born ungdom; sett av særleg helga 7.-9.august til
  Dette vert historieskriving: Kvar var du då FØRDEFJORDEN vart FEIRA?
  “Eg var der, eg var med!” seier du då med fjordglitter i fjeset.
  Programmet kjem etterkvart. Vi møtest ved Førdefjorden i august!

  https://www.facebook.com/groups/74329215267/

  Her blir ungdom, våre barn oppfordret til å bli lovbrytere, pga et motiv de skjuler. De bruker våre barn til å fronte sitt skjulte motiv, som er at Engebøfjellet, Naustdal, Vevring, etc…skal bestå, urørt!
  Fjorden, som er deres offentlige engasjement, har de vist at de ikke bryr seg om, ref at de ikke bryr seg om dagens enorme forurensninge av fjorden!

  mvh Long

Leave a Reply