Feilaktig påstand nr. 6

Det skal dumpes “giftslam” i Førdefjorden

Massen skal ikke dumpes men deponeres. Den er inert, ikke giftig, inneholder ingen tungmetaller som frigjøres i naturen, og tilsetningsstoffene er både lett biologisk nedbrytbare og kommer i veldig lave konsentrasjoner. Massen er derfor svært lik massene som ligger på sjøbunnen i dag som er fraktet dit av elvene over tusener av år.
-Se post om sedimentering her.
-Se forklaring av kjemiske egenskaper til avgangen i denne artikkelen.
En detaljert presentasjon om engebøprosjektet finnes her.

Ellers slippes det allerede i dag ut i Førdefjorden de samme kjemikaliene som Nordic Mining har søkt om å bruke. Se denne artikkelen i Firda.

Leave a Reply