Feilaktig påstand nr. 5

Miljødirektoratet har gitt en entydig negativ vurdering av engebøprosjektet

løgnerNår en slik påstand framsettes, holdes informasjonen tilbake om at MD sendte to vurderinger høsten 2014. Det andre brevet med svar på oppfølgingsspørsmål fra departementene er meget nyansert, og en kan vel kalle det en “retrett” i forhold til det første brevet som motstanderne liker å henvise til. Se brev nr 2 fra MD her.

2 thoughts on “Feilaktig påstand nr. 5”

 1. Nå står det også på side 11 at: Etter vår
  vurdering er det likevel grunn til å tro at det er liten sannsynlighet for at forvaltningsmålet i § 5
  ikke nås.
  Så alt i alt er dette brevet VESENTLIG mindre konklusivt enn det første brevet. Jeg forstår derfor godt at motstanderne ikke liker å henvise til dette brevet.

 2. “Informasjonen over viser at det ikke er lett å sa
  mmenligne ulike fjorder i Norge. På bakgrunn av
  dette er det vanskelig for oss å si noe eksakt om
  sannsynligheten for at Førdefjorden er unik, annet
  enn at studier viser at den har et høyt arts-
  og individtall sammenlignet med andre Vestlandske
  fjorder. Det aktuelle deponeringsområdet i fjorden er fra tidligere uberørt av inngrep i form av
  industriell aktivitet.”

  “Da det generelt er lite undersøkelser på biologisk mangfold i norske fjorder er det etter vår vurdering dessverre ikke mulig å si noe mer eksakt om hvorvidt andre fjorder i regionen har tilsvarende naturmangfold og økosystemfunksjoner som Førdefjorden. ”

  “Antall dybdemeter i Førdefjorden er ikke unikt, men de totale miljøforholdene kan være spesielle. Som vi har vist over er det dessverre vanskelig å si noe mer om hvor sannsynlig dette er. Den høye artsrikheten og mengden individer i sedimentene tyder imidlertid på gode forhold sammenlignet med mange andre fjorder. ”

  “Gruvedrift med deponering av avgangsmasser, enten på land eller i sjø, medfører alltid store arealinngrep med negative konsekvenser for miljøet. Også i denne saken vil deponiet ha negative konsekvenser for miljøet.”

  Nei, ein kan verkeleg ikkje kalle dette ein retrett av noko slag. Dei går meir i detaljar om kva informasjon dei manglar, men tydinga er framleis ‘negative konsekvensar av uvisst omfang’.

Leave a Reply