Engebø

Siste svar fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har skrevet svar på oppfølgingsspørsmål fra departementet. Dette dokumentet har fjordaksjonen.org ikke villet publisere selv etter gjentatte oppfordringer:

Svar på oppfølgingsspørsmål – Brev fra Miljødirektoratet

Norsk produksjon av titanmetall

Nordic Mining har gjennomført en idéstudie for produksjon av titanmetall i Norge. Metallurgisk videreforedling har et betydelig samfunnsmessig og industrielt potensial knyttet til utnytting av kompetanse, arbeidskraft, mineralressurser og fornybar vannkraft i Norge. Se hele pressemeldingen her.

Detaljer om sjødeponiet ved Engebø

Følgende presentasjon inneholder detaljer om planlagt gruvedrift ved Engebø. Denne presentasjonen imøtegår mange av de feilaktige påstandene som gang på gang gjentas av noen motstandere av sjødeponi.

Leave a Reply