Derfor er gruvedrift forsvarlig

Miljødirektoratet har nå offentliggjort sin redegjørelse for hvorfor sjødeponi i Førdefjorden er akseptabelt. Direktør Ellen Hambro har skrevet en artikkel i Dagbladet(lenke) og på Miljødirektoratets sider (lenke) hvor hun tilbakeviser at dette er uforsvarlig.

Det er spesielt verdt å merke seg følgende setning:
“Aktiviteten vil opplagt ha miljøkonsekvenser, men ikke i det omfanget som debatten kan gi inntrykk av.”

Dette bekrefter at fjordaksjonen.dyndns.org sin tilbakevising av løgner har vært helt på sin plass og svært nødvendig. Se Myter og Fakta her på fjordaksjonen.dyndns.org