Fornuften seiret!

Nå har fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Arbeiderparti fornyet sitt ja til sjødeponi. Etter at noen lokallag har falt for feilinformasjonen fra motstanderne, er det betryggende å vite at et solid flertall innser at engebøprosjektet er et godt miljøprosjekt som vil gi mange gode ringvirkninger i regionen.

Se oppslag i Firda her.

Europeisk bransjestandard for sjødeponi

Et nytt dokument er publisert om retningslinjer for sjødeponi.  Dokumentet gir retningslinjer og verktøy for karakterisering av overskuddsmineraler, og for evaluering av egnede deponiløsninger og miljøforhold.

Dokumentet er spilt inn til «The European IPPC Bureau» i forbindelse med utarbeidelse av BREF (Best Available Technology Reference Documents) for deponering av restmasser.

Link direkte til rapport

Link til pressemelding