Hjem

Bærekraftig utnytting av ressursene

Regjeringen har gitt endelig driftskonsesjon for gruvedrift i Engebøfjellet. Med alle tillatelser på plass er dette et vel gjennomarbeidet og miljømessig trygt prosjekt som tidligere omtalt i posten “Derfor er gruvedrift forsvarlig”

Fjordaksjonen.no er opptatt av å bevare et rent miljø i og rundt de unike fjordene våre. Menneskelig aktivitet setter imidlertid alltid spor. Verdier må også skapes før de kan deles. Det er derfor viktig at miljø, god teknologi og god planlegging er vektlagt når industri og næringsliv skal utvikles. Kunnskap er en nøkkelfaktor når gode avgjørelser skal tas. Med manglende kunnskap står en i fare for å frykte det som er ufarlig og ikke frykte det som kan være til skade. Da er sjansen for å gjøre ubotelig skade på miljøet stor.

Et annet viktig moment som motstandere av gruvedrift svært ofte glemmer er at Europa er storforbruker av mineraler og metaller, men utvinner og produserer svært lite selv. Så lenge vi bruker produkter som inneholder mineraler og metaller er vi dermed indirekte ansvarlige for utvinning som gjerne foregår under svært dårlige arbeids- og miljøforhold i den tredje verden. Se Responsible Mining.

Fjordaksjonen.no ønsker derfor å bidra med å spre kunnskap slik at flest mulig kan ha kvalifiserte oppfatninger om enkeltprosjekter og miljøspørsmål generelt.


Vi vil ikke ha gift i våre fjorder og vi vil ikke ha gift på land!

  exclamation-mark-24144_640       danger-39045_640       corrosive-98674_640