Responsible mining

Europa er storforbruker av mineraler og metaller, men utvinner svært lite selv. Det er derfor et etisk dilemma at vi ved å bruke produkter som inneholder disse mineralene og metallene indirekte blir ansvarlig for utbytting av gruvearbeidere som gjerne jobber under svært helsefarlige forhold i gruver i den tredje verden. I tillegg er ofte miljøstandarden langt verre enn den ville vært ved tilsvarende drift her hjemme.

Denne artikkelen i The Guardian prøver å vise at den tredje verden betaler en høy pris for den vestlige verdens mineralboom.

Det har blitt startet initiativer for å forbedre denne situasjonen. Et eksempel er IRMA – Initiative for Responsible Mining.

Heldigvis er dette også et fokus på konferanser for industrien. Se link til GeoNor 2016.