Media

Det pågår en heftig debatt om Nordic Mining sitt prosjekt i media.

Så langt ser det ut til at tilhengerne av sjødeponi er i flertall. Se kommentarfeltene i denne artikkelen.